Точно как в аптеке: учет с конфигурацией "Гэрэт Ай Ти Аптека 5.0" на платформе "1С:Предприятие 8" прост и прозрачен!