"Платформа ОФД" и "1С" открыли партнерство в рамках сервиса "1С-ОФД"